Åbn vinduet Flyt timesedler til arkiv.

Flytter markerede timesedler til arkivet. Du kan kun arkivere timesedler, der er bogført.

Tip

Se også