Åbn vinduet Kopier finansbudget.

Kopierer et eksisterende budget til et nyt. Du kan for eksempel kopiere 12 månedsbudgetter fra det indeværende regnskabsår til 12 månedsbudgetter for det kommende regnskabsår. På den måde sikrer du, at budgetbeløbene er placeret på de rigtige konti. Hvis tallene skal ændres, kan du indtaste nye tal oven i de gamle eller bruge feltet Ganges med.

Inden du udfører kørslen, skal du beslutte, om du vil kopiere til regnskab eller budgetposter i regnskab. Du skal også beslutte, om du vil kopiere alle eller kun de valgte poster. Du kan også bestemme, hvilke oplysninger de nye finansbudgetposter skal indeholde i forhold til de gamle, og hvordan kørslen afvikles.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Kilde

Vælge, hvilke former for beløb der skal kopieres til et nyt budget. Du kan vælge enten finansregnskabs- eller budgetposter i finansregnskab.

Budgetnavn (Kopier fra)

Her kan du angive navnet på det finansbudget, der skal kopieres. Vælg feltet for at få vist de budgetnavne, der findes.

Finanskontonr. (Kopier fra)

Her kan du angive numrene på de finanskonti, der skal kopieres. Klik på feltet, hvis du vil have vist de finanskontonumre, der findes.

Dato

Her kan du angive, for hvilken periode budgettet kopieres, f.eks. 10/01/96...12/31/96).

Ultimoposter

Vælg om ultimoposterne medtages i det nye budget eller ej.

Dimensioner

Vælg hvilke dimensioner, der medtages i det nye budget. Hvis der er knyttet dimensioner til finansposter eller finansbudgetposter, kan de kopieres til det nye budget. Klik på feltet for at se vedhæftede dimensioner.

Budgetnavn (Kopier til)

Her kan du skrive navnet på det nye budget. Vælg feltet for at vælge et budgetnavn.

Finanskontonr. (Kopier til)

Angiv finanskontonummer, hvis en eller flere finansposter skal kopieres til en finanskonto. Klik på feltet, hvis du vil have vist de finanskonti, der findes.

Ganges med

Angiv en justeringsfaktor, med hvilken de beløb der skal kopieres, kan ganges med. Hvis du angiver en reguleringsfaktor, kan du forøge eller mindske de beløb, der automatisk vil blive kopieret til det nye budget.

Afrundingsmetode

Vælg en kode for den afrundingsmetode, som du vil knytte til poster, når du kopierer dem til et nyt budget.

Flyt datoer med:

Angiv hvordan datoerne på de poster, der kopieres, ændres. Hvis du f.eks. vil kopiere budgettet fra sidste uge til denne uge, skal du bruge datoformlen 1U (én uge).

Datokomprimering

Angiv længden på den periode, hvor poster kombineres. Klik på feltet for at se indstillingerne.

Tip

Se også