Åbn vinduet Datokomprimer fin.budgetposter.

Komprimerer finansbudgetposter, så de ikke optager så meget plads i databasen. Du kan kun komprimere poster fra lukkede regnskabsår.

Komprimeringen fungerer ved at kombinere flere gamle poster til en ny post. Finansbudgetposter fra forrige regnskabsår kan f.eks. komprimeres, så der kun er én kreditpost og én debetpost pr. konto pr. måned. Beløbet i den nye post er summen af alle de komprimerede poster. Den tildelte dato er startdatoen for den komprimerede periode, typisk den første dag i måneden, hvis posterne komprimeres pr. måned. Efter komprimeringen kan du stadig se bevægelsen på hver konto i tidligere regnskabsår.

Efter komprimeringen bevares indholdet i følgende felter altid: Dato, Budgetnavn, Finanskontonr. og Beløb. Desuden kan du bruge funktionen Bevar feltindhold til at bevare oplysningerne i følgende felter: Global dimension 1-kode, Global dimension 2-kode og Konc.virksomhedskode.

Antallet af poster, der kommer ud af en Datokomprimer fin.budgetposter-kørsel, afhænger af, hvor mange filtre der sættes, og hvor lang en periode du vælger. Der er altid mindst én post. Når kørslen er færdig, kan du se resultatet i vinduet Datokompr.journaler.

Advarsel
Ved datokomprimering slettes posterne, så du bør altid lave en sikkerhedskopi af databasen, inden du starter kørslen.

Bemærk
Marker hvis du vil bevare oplysningerne i bestemte felter, selvom posterne komprimeres. Jo flere felter, du vælger, desto mere detaljeret er de komprimerede poster. Hvis du ikke markerer nogen af felterne, oprettes der kun én post pr. dag, uge eller anden periode, alt efter tidsintervallet i feltet Periodelængde.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast den første dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle finansbudgetposter fra startdatoen og frem til Slutdato.

Slutdato

Indtast den sidste dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle finansbudgetposter fra Startdato til denne dato.

Periodelængde

Angiv længden på den periode, hvor der skal komprimeres poster. Klik på feltet for at se indstillingerne.

Bogføringsbeskrivelse

Angiv en beskrivelse af de poster, der oprettes som følge af komprimeringen. Standardbeskrivelsen er Datokomprimeret.

Konc.virksomhedskode

Vælg denne indstilling, hvis du vil bevare indholdet i koncernvirksomhed.

Bevar dimensioner

Vælg de dimensioner, hvis du vil bevare indholdet i dimensionsfelterne

Tip