Åbn vinduet Datokomprimer finansposter.

Komprimerer finansposter, så de ikke optager så meget plads i databasen. Du kan kun komprimere poster fra lukkede regnskabsår.

Komprimeringen fungerer ved at kombinere flere gamle poster til en ny post. Finansposter fra forrige regnskabsår kan f.eks. komprimeres, så der kun er en kreditpost og en debetpost pr. konto pr. måned. Beløbet i den nye post er summen af alle de komprimerede poster. Den tildelte dato er startdatoen for den periode, som komprimeres, f.eks. den første dag i måneden, hvis posterne komprimeres efter måned. Efter komprimeringen kan du stadig se bevægelsen på hver konto i tidligere regnskabsår.

Efter komprimeringen bevares indholdet i følgende felter altid: Bogføringsdato, Finanskontonr., Virksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Bogføringstype, Beløb og Momsbeløb. Du kan også bevare indholdet i disse ekstrafelter: Bilagstype, Bilagsnr., Sagsnr. og Konc.virksomhedskode.

Antallet af poster, der kommer ud af en Datokomprimer fin.budgetposter-kørsel, afhænger af hvilke filtre der indstilles, og hvor lang en periode du vælger. Der er altid mindst én post. Når kørslen er færdig, kan du se resultatet i vinduet Datokompr.journaler.

Advarsel
Ved datokomprimering slettes posterne, så du bør altid lave en sikkerhedskopi af databasen, inden du starter kørslen.

Bemærk
Marker hvis du vil bevare oplysningerne i bestemte felter, selvom posterne komprimeres. Jo flere felter, du vælger, desto mere detaljeret er de komprimerede poster. Hvis du ikke markerer nogen af felterne, oprettes der kun én post pr. dag, uge eller anden periode, alt efter tidsintervallet i feltet Periodelængde.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast den første dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle finansposter fra denne dato til Slutdato.

Slutdato

Indtast den sidste dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle finansposter fra Startdato til denne dato.

Periodelængde

Angiv længden på den periode, hvor der skal komprimeres poster. Klik på feltet for at se indstillingerne. Hvis du markerer periodelængden Kvartal, Måned eller Uge, komprimeres kun poster med samme regnskabsperiode.

Bogføringsbeskrivelse

Angiv en beskrivelse af de poster, der oprettes som følge af komprimeringen. Standardbeskrivelsen er Datokomprimeret.

Bilagstype

Marker hvis du vil bevare indholdet af dokumenttypen, selvom posterne komprimeres.

Bilagsnr.

Marker hvis du vil bevare indholdet af dokumentnummeret, selvom posterne komprimeres.

Sagsnr.

Marker hvis du vil bevare indholdet af jobnummeret, selvom posterne komprimeres.

Konc.virksomhedskode

Marker hvis du vil bevare indholdet af forretningsenhedskoden, selvom posterne komprimeres.

Bevar dimensioner

Klik på feltet, og vælg de dimensionsoplysninger du vil bevare, når posterne komprimeres. Jo flere dimensionsoplysninger du vælger at beholde, desto mere detaljerede bliver de komprimerede poster.

Bemærk
Hvis du ikke vælger dimensioner, der bevares, kan du ikke rapportere efter dimensioner, når kørslen er udført.

Antal

Vælg for at bevare en sammentælling af antalsfeltet.

Tip