Åbn vinduet Opdater kostpris.

Genberegner enhedsprisen for produktionsvarer på produktionsordrer. Værdien i feltet Kostpris på produktionsordrelinjen opdateres i overensstemmelse med de valgte indstillinger.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Beregn

Vælg, om du vil beregne kostprisen baseret på topvaren alene eller akkumulering af varens styklisteniveauer.

Opdater reservationer

Marker, om du vil angive den genberegnede kostpris på alle dokumentlinjer, hvor varen er reserveret.

Tip

Se også