Åbn vinduet Hent aktionsmeddelelser.

Genererer og viser aktionsmeddelelser for den valgte vare.

Programmet sporer derefter varen for at undersøge, om der er foretaget direkte ændringer i leveringsbehovet. Det kan være resultatet af ét af følgende:

Hvis der registreres en sådan ændring, sender programmet en aktionsmeddelelse, der advarer brugeren om ubalancen mellem levering og behov. Aktionsmeddelelsen foreslår en justering af den eksisterende plan for at genoprette balancen.

Hvis du vil foretage kørslen fra planlægningskladden, skal du klikke på Handlinger, pege på Funktion og derefter klikke på Hent aktionsmeddelelser for at åbne kørselsvinduet.

Klik på OK for at starte kørslen. Herefter viser programmet alle relevante ordrer sammen med forslagene til aktionsmeddelelser i planlægningskladden. Felterne Oprindelig forfaldsdato, Forfaldsdato, Oprindeligt antal og Antal udfyldes muligvis også, alt efter aktionsmeddelelsens indhold.

Du kan nu beslutte, om du vil godkende den foreslåede aktionsmeddelelse.

Bemærk
Programmet planlægger kun for de varer, hvor feltet Ordresporingsmetode er sat til Sporing & aktionsmedd. på oversigtspanelet Generelt på varekortet.

Tip