Åbn vinduet Slet udløbne komponenter.

Vedligeholder styklister. Styklistelinjer med overskredne slutdatoer kan fjernes fra styklisterne. Styklistehovederne ændres ikke.

Vigtigt
Kørslen sletter også udløbne linjer i styklisteversioner.

Indstillinger

Slet før: Indtast en dato for at definere datoerne for de styklistelinjer, som skal slettes. Alle linjer i de filtre, der er defineret i oversigtspanelet Produktionsstyklistehoved med en udløbsdato før denne dato, vil blive slettet.

Tip