Åbn vinduet Erstat prod.styklistevare.

Erstatter de varer, der ikke længere bruges i Styklister. Du kan f.eks. erstatte en vare med en ny vare eller en ny produktionsstykliste. Du kan oprette nye versioner mens du erstatter en vare i produktionsstyklisten. Disse nye versioner genereres automatisk.

Indstillinger

Type: Angiv, hvad der skal erstattes - vare- eller produktionsstykliste.

Nummer: Indtast varenummeret eller produktionsstyklistenummerer, der skal udskiftes, eller klik på feltet.

Type: Angiv det nye valg, der erstatter, hvad du markerede i feltet Erstat type - Vare eller Produktionsstykliste.

Nummer: Indtast det nye vare- eller produktionsstyklistenummer, som skal udfyldes, eller klik på feltet.

Opret ny version: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil foretage en erstatning i en ny version.

Gang antal med: Indtast værdien på mængdeændringen her. Hvis mængden skal forblive den samme, skal du angive 1 her. Hvis du indtaster 2, fordobles de nye mængder i sammenligning med den oprindelige mængde.

Startdato: Indtast den dato, hvorfra ændringerne skal træde i kraft.

Godkend igen: Marker feltet, hvis produktionsstyklisten skal godkendes igen efter ændringen.

Tip