Åbn vinduet Reg. fravær (fra prod.ress.).

Kørslen bruges til at registrere planlagt fravær i en produktionsressource. Det planlagte fravær kan registreres for både personale og maskiner. Du kan registrere ændringer i tilgængelige ressourcer i tabellen Registreret fravær. Når kørslen er afsluttet, kan du se resultatet i vinduet Reg. fravær.

Bemærk
Hvis du vil registrere fravær i på et arbejdscenter, skal du anvende kørslen Reg. fravær (fra arb.center).

Kørslen opretter kun registreringerne. Den udfører ikke ændringerne. Hvis du er tilfreds med registreringerne og vil implementere dem, dvs. indsætte dem ind i tabellen Kalenderfraværspost, så anvender du kørslen Opdater registreret fravær.

Indstillinger

Starttidspunkt: Indtast starttidspunktet for fraværet, dvs. det tidspunkt den ansatte normalt begynder på arbejde eller det tidspunkt, hvor maskinen begynder at køre.

Sluttidspunkt: Indtast sluttidspunktet for fraværet, dvs. det tidspunkt den ansatte normalt går hjem, eller det tidspunkt, hvor maskinen standser.

Startdato: Indtast startdatoen for fraværet her.

Slutdato: Indtast slutdatoen for fraværet her. Feltet skal udfyldes, da tabellen Registreret fravær benyttes til beregninger i ressourcekalenderen. Slutdatoen kan ændres senere, hvis fraværsperioden bliver forlænget.

Kapacitet: Indtast omfanget af den kapacitet, der falder bort under fraværsperioden.

Beskrivelse: Indtast en kort beskrivelse af årsagen til fraværet.

Overskriv: Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, overskrives den indtastede dato og det indtastede klokkeslæt for denne produktionsressource automatisk.

Tip

Se også