Åbn vinduet Opdater registreret fravær.

Implementerer fraværsposter, du har registreret i vinduerne Reg. fravær (fra prod.ress.), Reg. fravær (fra arb.center) og Fravær.

Kørslen implementerer posterne i tabellen Kalenderfraværspost.

Du kan få vist fraværsposter fra et arbejdscenter eller et arbejdscenterkort ved at klikke på Relaterede oplysninger og derefter Fravær.

Indstillinger

Overskriv: Overskriver alle eksisterende fraværsposter på denne dato og dette tidspunkt for produktionsressourcen eller arbejdscentret.

Tip

Se også