Åbn vinduet Kopier produktionsordredok..

Kopierer oplysninger fra en eksisterende produktionsordrepost til en ny. Det kan gøres uanset statustypen for produktionsordren. Du kan f.eks. kopiere fra en frigivet produktionsordre til en ny planlagt produktionsordre. Du skal oprette den nye post, før du begynder at kopiere.

Indstillinger

Status: Marker status for den produktionsordre, som du vil kopiere fra. Klik på feltet for at få vist de statustyper for produktionsordrer, der findes.

Bilagsnr.: Marker nummeret på den produktionsordre, som du vil kopiere fra. Klik på feltet for at få vist en oversigt over de eksisterende produktionsordrer med den statustype, du har angivet i feltet Status.

Inkluder hoved: Marker feltet, hvis du vil kopiere oplysninger fra det eksisterende hoved til den nye produktionsordrepost.

Vigtigt
Kørslen kopierer ikke komponenter og ruteoplysninger.

Tip