Åbn vinduet Reg. fravær (fra arb.center).

Kørslen bruges til at registrere planlagt fravær i et arbejdscenter. Du kan registrere ændringer i tilgængelige ressourcer i tabellen Registreret fravær. Når kørslen er afsluttet, kan du se resultatet i vinduet Reg. fravær.

Bemærk
Hvis du vil registrere fravær i en produktionsressource, bruges Reg. fravær (fra prod.ress.).

Kørslen opretter kun registreringerne. Den udfører ikke ændringerne. Hvis du er tilfreds med registreringerne og vil implementere dem, dvs. indsætte dem ind i tabellen Kalenderfraværspost, så anvender du kørslen Opdater registreret fravær.

Indstillinger

Starttidspunkt: Indtast starttidspunktet for fraværet, dvs. det tidspunkt, hvor arbejdscentret begynder at operere.

Sluttidspunkt: Indtast sluttidspunktet for fraværet, dvs. det tidspunkt, hvor arbejdscentret slutter med at operere.

Startdato: Indtast startdatoen for fraværet her.

Slutdato: Indtast slutdatoen for fraværet her. Feltet skal udfyldes, da tabellen Registreret fravær benyttes til beregninger i ressourcekalenderen. Slutdatoen kan ændres senere, hvis fraværsperioden bliver forlænget.

Kapacitet: Indtast omfanget af den kapacitet, der falder bort under fraværsperioden. Hvis et arbejdscenter f.eks. har 3 samtidige linjer, er det ikke nødvendigvis alle 3 linjer, der lukker ned.

Beskrivelse: Indtast en kort beskrivelse af årsagen til fraværet.

Overskriv: Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, overskrives den indtastede dato og det indtastede klokkeslæt for dette arbejdscenter automatisk.

Tip