Indeholder analysekolonnens type. Typen er afgørende for, hvordan beløbene i kolonnen beregnes. Klik på feltet for at se indstillingerne.

Sådan beregnes beløbene i den periode, som er defineret i feltet Datofilter i den egentlige rapport eller i vinduet Analyserapport:

Formel

Kolonnen viser beløb beregnet på grundlag af beløb i andre kolonner i analyserapporten. Brug feltet Formel til at angive formlen.

Bevægelse

Kolonnen viser vareværdiernes bevægelse i perioden.

Saldo

Kolonnen viser vareværdierne ved periodens slutning.

Startsaldo

Kolonnen viser vareværdierne ved periodens start.

Regnskabsår til dato

Kolonnen viser bevægelsen i vareværdierne fra starten på regnskabsåret og til periodens slutning.

Regnskabsåret ud

Kolonnen viser bevægelsen i vareværdierne fra periodens slutning og til slutningen på det regnskabsår, hvor perioden slutter.

Hele regnskabsåret

Kolonnen viser bevægelsen i vareværdierne i det regnskabsår, hvor perioden slutter.

Se også