Indeholder kommentarer vedrørende kontakten. Kommentarerne vises i vinduet Rel.styringsbemærkninger.

Se også