Åbner kontaktens debitorkort, kreditorkort eller bankkontokort (afhængigt af forretningsrelation for kontakten).

Hvis kontakten er registreret i flere moduler, f.eks. hvis kontakten både er integreret med en kunde og en bankkonto, vises vinduet Kontakt til forretn.relation, hvor du kan vælge en af de forretningsrelationer, du har tildelt til kontakten.

Se også