Import Coll. Agreements

 

Denne dataport indlæser en fil, som man kan rekvirere via sin opkrævningssystem leverandør. Filen indeholder en oversigt over alle de aftaler leverandøren har registeret. Funktionen bruges for at få ens egne aftaler synkroniseret med dem leverandøren har registreret.

Aftaler i filen bliver læst ind i Aftalekladden, hvorfra aftalerne kan indsættes eller opdateres.