Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. I vinduet Anlægsafskrivningsprofiler indeholder feltet Saldopct. 25, og feltet Antal afskrivningsår indeholder 8. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange om året.

Anlægsposterne ser sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi

01-01-00

Anskaffelser

*

100,000.00

100,000.00

30-06-00

Afskrivning

180

-12.500,00

87,500.00

31-12-00

Afskrivning

180

-12.500,00

75,000.00

30-06-01

Afskrivning

180

-9.375,00

65,625.00

31-12-01

Afskrivning

180

-9.375,00

56,250.00

30-06-02

Afskrivning

180

-7.031,25

49,218.75

31-12-02

Afskrivning

180

-7.031,25

42,187.50

30-06-03

Afskrivning

180

-5.273,44

36,914.06

31-12-03

Afskrivning

180

-5.273,44

31,640.62

30-06-04

Afskrivning

180

-3.955,08

27,685.54

31-12-04

Afskrivning

180

-3.955,08

23,730.46

30-06-05

Afskrivning

180

-3.955,08

19.775,38 Lin.

31-12-05

Afskrivning

180

-3.955,08

15.820,30 Lin.

30-06-06

Afskrivning

180

-3.955,08

11.865,22 Lin.

31-12-06

Afskrivning

180

-3.955,07

7.910,15 Lin.

30-06-07

Afskrivning

180

-3.955,08

3.955,07 Lin.

31-12-07

Afskrivning

180

-3.955,07

0,00 Lin.

* Afskriv fra den

Hvis der står "Lin." efter den bogførte værdi, er den lineære metode blevet brugt.

Beregningsmetode:

Første år:

Saldobeløb: 25% af 100.000 = 25.000=12.500+12.500

Lineært beløb = 100.000/8=12.500=6.250+6.250

Saldobeløbet anvendes, fordi det er det største beløb af de to.

Sjette år (2005):

Saldobeløb: 25% af 23.730,46 = 4.943,85= 2.471,92+2.471,92

Lineært beløb = 23.730,46/3 = 7.910,15=3.995,07+3.995,08

Det lineære beløb anvendes, fordi det er det største af de to.

Se også