Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. Feltet Saldopct. er sat til 25. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange årligt. Anlægsposterne ser sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi

01-01-00

Anskaffelser

*

100,000.00

100,000.00

30-06-00

Afskrivning

180

-12.500,00

87,500.00

31-12-00

Afskrivning

180

-12.500,00

75,000.00

30-06-01

Afskrivning

180

-9.375,00

65,625.00

31-12-01

Afskrivning

180

-9.375,00

56,250.00

30-06-02

Afskrivning

180

-7.031,25

49,218.75

31-12-02

Afskrivning

180

-7.031,25

42,187.50

30-06-03

Afskrivning

180

-5.273,44

36,914.06

31-12-03

Afskrivning

180

-5.273,44

31,640.62

30-06-04

Afskrivning

180

-3.955,08

27,685.54

31-12-04

Afskrivning

180

-3.955,08

23,730.46

*Afskriv fra den

Beregningsmetode:

Første år: 25 % af 100.000 = 25.000 = 12.500 +12.500

Andet år: 25 % af 75.000 = 18.750 = 9.375 +9.375

Tredje år: 25 % af 56.250 = 14.062,50 = 7.031,25 + 7.031,25

Beregningen fortsætter, indtil den bogførte værdi er lig med det endelige afrundingsbeløb eller den skrapværdi, du har angivet.

Se også