Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. Feltet Saldopct. er sat til 25. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange årligt. Anlægsposterne ser sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi

01-01-00

Anskaffelser

*

100,000.00

100,000.00

30-06-00

Afskrivning

180

-13.397,46

86,602.54

31-12-00

Afskrivning

180

-11.602,54

75,000.00

30-06-01

Afskrivning

180

-10.048,09

64,951.91

31-12-01

Afskrivning

180

-8.701,91

56,250.00

* Afskriv fra den

Beregningsmetode:

Formlen for beregning af afskrivningsbeløbet er:

DA = BV * (1 - (1 -P)D)

Afskrivningsværdierne er:

Dato Beregning

30-06-00

DA = 100.000,00 * (1 - (1 - 0,25 )0,5) = 13.397,46

31-12-00

DA = 86.602,54 * (1 - (1 - 0,25)0,5) = 11.602,54

30-06-01

DA = 75.000,00 * (1 - (1 - 0,25)0,5) = 10.048,09

31-12-01

DA = 64.951,91 * (1 - (1 - 0,25)0,5) = 8.701,91

Beregningen fortsætter, indtil den bogførte værdi er lig med det endelige afrundingsbeløb eller den skrapværdi, du har angivet.

Se også