Det er vigtigt at planlægge, hvilke kapaciteter der udgør den samlede kapacitet, når der angives produktionsressourcer og arbejdscentre.

Hvis forskellige produktionsressourcer, f.eks. 210 Pakkebord og 310 Malerkabine, knyttes til et arbejdscenter, er bedømmelsen af de enkelte kapaciteter i produktionsressourcerne vigtig, fordi fejl i en produktionsressource kan forstyrre hele processen. Produktionsressourcerne kan angives i overensstemmelse med deres kapacitet, men skal muligvis ikke medtages i planlægningen. Hvis feltet Fælles kalender deaktiveres, er det kun arbejdscentrets kapacitet, som knyttes til planlægningen, men ikke produktionsressourcerne.

Hvis identiske produktionsressourcer, f.eks. 210 Pakkebord 1 og 220 Pakkebord 2, kombineres i et arbejdscenter, kan arbejdscentret betragtes som summen af de tilknyttede produktionsressourcer. Derfor vises arbejdscentret med ingen kapacitet. Ved at aktivere feltet Fælles kalender knyttes den fælles kapacitet til arbejdscentret.

Hvis kapaciteter i arbejdscentre ikke skal bidrage til den samlede kapacitet, skal du angive effektivitet = 0.

Se også