Hvis du har tre afskrivningsprofiler, B1, B2 og B3, og du vil kopiere poster fra B1 til B2 og B3, kan du markere afkrydsningsfeltet Del af kopiliste på afskrivningsprofilkortene for B2 og B3. Det kan være nyttigt, hvis afskrivningsprofil B1 er integreret med finansposterne og anvender anlægskassekladden, og afskrivningsprofil B2 og B3 ikke er integreret med finansposterne og anvender anlægskladden.

Når du indtaster en post i B1 i anlægskassekladden og markerer afkrydsningsfeltet Brug kopiliste, kopieres posten i profil B2 og B3 i anlægskladden, når posten bogføres.

Bemærk
Du kan ikke kopiere i samme kladde, som du kopierer fra. Hvis du bogfører poster i anlægskassekladden, kan du kopiere dem i anlægskladden eller i anlægskassekladden ved at bruge en anden kladde.

Du kan ikke bruge samme nummerserie i anlægskassekladden og anlægskladden. Når du bogfører poster i anlægskassekladden, skal feltet Bilagsnr. være tomt. Hvis du angiver et tal i feltet, kopieres tallet i anlægskladden, og du kan ikke bogføre kladden, medmindre du ændrer dokumentnummeret manuelt.

Se også