Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. I Afskriv fra den er datoen 01-03-00 angivet. Den anslåede levetid er fem år, så Afskriv til den skal angives til 30-06-05. Kørslen Beregn afskrivninger køres to gange om året. Dette eksempel er baseret på et kalenderregnskabsår.

Anlægsposterne ser sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi

01-03-00

Anskaffelse

*

100,000.00

100,000.00

31-12-00

Afskrivning

270

-10.000,00

90,000.00

31-12-01

Afskrivning

360

-20.000,00

70,000.00

31-12-02

Afskrivning

360

-20.000,00

50,000.00

31-12-03

Afskrivning

360

-20.000,00

30,000.00

31-12-04

Afskrivning

360

-20.000,00

10,000.00

31-12-05

Afskrivning

180

-10.000,00

0.00

* Afskriv fra den

Eksempel: Saldo1/Lineær afskrivning efter halvårsprincippet

Et anlægsaktiv har en anskaffelsespris på DKK 100.000. I Afskriv fra den er datoen 01-11-00 angivet. Den anslåede levetid er fem år, så Afskriv til den skal angives til 30-06-05. I vinduet Anlægsafskrivningsprofiler står der 40 i feltet Saldopct.. Kørslen Beregn afskrivninger køres årligt. Dette eksempel er baseret på et kalenderregnskabsår.

Anlægsposterne ser sådan ud:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi

01-11-00

Anskaffelse

*

100,000.00

100,000.00

31-12-00

Afskrivning

60

-20.000,00

80,000.00

31-12-01

Afskrivning

360

-32.000,00

48,000.00

31-12-02

Afskrivning

360

-19.200,00

28,800.00

31-12-03

Afskrivning

360

-11.520,00

17,280.00

31-12-04

Afskrivning

360

-11.520,00

5.760,00 Lin.

31-12-05

Afskrivning

180

  -5.760,00

0,00 Lin.

* Afskriv fra den

Hvis der står "Lin." efter den bogførte værdi, er den lineære metode blevet brugt.

Beregningsmetode:

Første år:

Saldobeløb:

Beløb for hele året = 40% af 100.000 = 40.000. For et halvt år således 40.000 / 2 = 20.000

Lineært beløb:

Beløb for hele året = 100.000 / 5=20.000. For et halvt år således = 20.000 / 2 =10.000

Saldobeløbet anvendes, fordi det er det største beløb af de to.

Femte år (2004):

Saldobeløb: 40% af 17.280,00 = 6.912,00

Lineært beløb = 28.800/1,5 = 11.520,00

Det lineære beløb anvendes, fordi det er det største af de to.

Se også