Du bruger en afskrivningsmetode, der gør det muligt at afskrive aktiver hurtigere af skattemæssige årsager.

Til et anlægsaktiv med en levetid på tre år ville du af skattemæssige årsager anvende følgende afskrivningssatser:

År 1: 25%

År 2: 38%

År 3: 37%

Anskaffelsesprisen er RV 100.000, og afskrivningslevetiden er fem år. Afskrivningen beregnes en gang om året.

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi

01-01-00

Anskaffelse

*

100,000.00

100,000.00

31-12-00

Afskrivning

360

-25.000,00

75,000.00

31-12-01

Afskrivning

360

-38.000,00

37,000.00

31-12-02

Afskrivning

360

-37.000,00

0

31-12-03

Afskrivning

Ingen

Ingen

0

31-12-04

Afskrivning

Ingen

Ingen

0

*Afskriv fra den

Hvis du bruger en brugerdefineret metode, skal felterne Første brugerdef. dato og Afskriv fra udfyldes i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler. Feltet Første brugerdef. afskr.dato og indholdet i feltet Periodelængde i vinduet Afskrivningstabeller bruges til at fastsætte tidsintervallerne til afskrivningsberegninger. Dermed sikres, at den angivne procentdel begynder at blive anvendt på samme dato for alle aktiver. Feltet Afskriv fra den bruges til at beregne antallet af afskrivningsdage.

I det forrige eksempel indeholder både felterne Første brugerdef. dato og Afskriv fra 01-01-00. Hvis feltet Første brugerdef. afskr.dato imidlertid indeholdte 01/01/00, og feltet Afskriv fra den indeholdte 04/01/00, ville resultatet være:

Dato Anlægsbogføringstype Dage Beløb Bogført værdi

01-01-00

Anskaffelse

*

100,000.00

100,000.00

31-12-00

Afskrivning

270

-18.750,00

81,250.00

31-12-01

Afskrivning

360

-38.000,00

42,250.00

31-12-02

Afskrivning

360

-37.000,00

6,250.00

31-12-03

Afskrivning

90

-6.250,00

0

31-12-04

Afskrivning

Ingen

Ingen

0

*Afskriv fra den