Bet.metode

Når du trykker på knappen Bet.metode, får du adgang til disse menupunkter:

Betalingsmetode

Betalingspost

Statistik

Betalingsmet./bankcentral

Feltvalidering

Bankgebyr

Betalingsmet./bankcentral