Bet.metode

Når du trykker på knappen Bet.metode, får du adgang til disse menupunkter:

Oversigt

Betalingspost

Statistik

Betalingsmet./bankcentral

Feltvalidering

Bankgebyr