Kopiér feltvalidering

Når du bruger funktionen kan der vælges et felt blandt alle valideringer. Det valgte felt kopiéres med alle valideringer.

Bemærk

Hvis feltet eksisterer i forvejen overskrives indholdet.