Betalingsmetode-gruppe

Når du trykker på knappen Betalingsmetode-gruppe, får du adgang til menupunktet:

Betalingsmetode-gruppe