Omkostningstype

Når du trykker på knappen Omkostningstype, får du adgang til menupunktet:

Omkostningstype/bankcentral