Vinduet Bank-prokuraopsætning

I vinduet Bank-prokuraopsætning vises og vedligeholdes regler for prokura tilknyttet  en bankkonto.

I Betalingsformidling er det muligt, gennem en prokuragruppe, at angive hvilke brugere der har rettigheder til at foretage betalinger fra en konti. Hvis der angives prokura for en bankkonto vil betalinger fra kontoen kun kunne godkendes af brugere fra den pågældende gruppe.

 

Related Tasks

More Information