Oversigt

Menupunktet Oversigt viser en oversigt over alle manuelle adviserings definitioner.

Ved hjælp af oversigten kan du hurtigt vælge at se kortet på en bestemt manuel adviserings definition ved at dobbeltklikke på den manuelle adviserings definition, hvis kort du vil se.

En beskrivelse af felterne i oversigten findes i hjælpen til tabellen Manuel advis.definition.