Vinduet Køb-betalingsoplysning

I vinduet Køb-betalingsoplysning vises betalingsoplysninger tilknyttet det enkelte købsdokument.

Ved registrering af købsbilag tilknyttes der betalingsoplysninger fra Kreditors betalingsoplysninger og Kreditors betalingsmetode som kan ændres i betalingsoplysningerne til købsbilaget og ved bogføring af købsbilaget overføres oplysningerne til Købsfakturaens betalingsoplysning. Dermed bliver betalingsoplysningerne eksakte for den enkelte faktura, når betalinger dannes i udbetalingskladden og ikke bare de generelle oplysninger fra kreditors betalingsoplysning.

 

Related Tasks

More Information