Erstat alle

Når du vælger funktionen Erstat alle vil alle posters handling blive sat til erstat og alle nuværende opsætninger erstattes af posterne i opsætningskladden.