Betalingsoversigt

Menupunktet Oversigt viser en oversigt over alle de betalinger, der ligger i udbetalingskladen.

En beskrivelse af felterne i oversigten findes i hjælpen til tabellen Betalingspost.