Betalingsprioritering

Når du vælger Betalingsprioritering, får du en prioriteret oversigt over betalingerne, hvor du kan ændre prioriteten på den enkelte kreditor.

En beskrivelse af felterne i oversigten findes i hjælpen til tabellen Betalingspost.