Udligningsbilagstype

Feltet bruges til at definere blandt hvilke bilagstyper man vil søge et bilag til udligning. Se endvidere hjælpen til Udligningsbilagstype.

Bemærk

Hvis man manuelt opretter linier i udbetalingskladden til elektroniske betalinger, trækkes ALLE ubetalingsoplysninger fra kreditors stamoplysninger, uanset oplysninger på det købsbilag man evt. vil dligne.