Poster

Når du vælger menupunktet Poster, vises poster fra tabellen Finans, Debitor eller Kreditor afhængigt af, hvilken kontotype og hvilket kontonr. der er valgt i udbetalingskladden.