Validér

Når du vælger funktionen Validér kontrolleres betalingerne med udgangspunkt i den bankcentral, man har valgt at sende dem fra og hvis der ikke er fejl sættes status til Valid. Hvis der er fejl i betalinger sættes status til Fejl.