Vinduet Udenlandsk advisbenævnelser

I vinduet Udenlandsk advisbenævnelser vedligeholdes udenlandske advisbenævnelser i Betalingsformidling.

De oprettede advisbenævnelser bruges til at oversætte de danske betegnelser for faktura, kreditnota, rykker, rentenota samt betaling og vores kontonr. til et vilkårligt sprog. Programmet vil så via kreditors sprogkode oversætte advis til det angivne sprog.

Som standard er programmet udbygget med engelsk og tysk oversættelse, men der kan oprettes advisbenævnelser for alle de sprogkoder der er behov for.

 

Related Tasks

More Information