Godkend og send

Når du vælger funktionen Godkend og send godkendes de poster, der er valide og du får mulighed for at angive hvilken, bank der skal sendes til og betalingen udlæses i formatet for den valgte bank.