Beskrivelse

Her ser du en beskrivelse af formålet. Beskrivelsen er vejledende og bruges ikke andetsteds i programmet.

Programmet udfylder automatisk feltet i forbindelse med opsætning.

Hvis du har oprettet nye koder til anmeldelse til en given Centralbank, kan du her angive en beskrivelse.

Når du skal vælge en formålskode, er det ud fra denne beskrivelse, du kan fastslå hvilken kode, der passer til betalingen.