Oversigt

Menupunktet Oversigt viser en oversigt over alle betalingsmetode-grupper.

Ved hjælp af oversigten kan du hurtigt vælge at se kortet på en bestemt betalingsgruppe ved at dobbeltklikke på den betalingsgruppe, hvis kort du vil se.

En beskrivelse af felterne i oversigten findes i hjælpen til tabellen Betalingsmetode-gruppe.