Gebyr (RV)

Gebyr (RV) viser belÝb i RV, hvad der er betalt i gebyr for den viste Betalingsmetode