Betalingsmetode

Betalingsmetode viser den metode, statistikken på linien gælder for.