Beløb til rådighed

Når du vælger funktionen Beløb til rådighed får du mulighed for at prioritere betalinger på baggrund af et angivet beløb. Beløbet vil fordele sig på de bankkonti, der er valgt som modkonto i betalingsforslaget.