Saldo efter bogføring (RV)

Saldo efter bogføring (RV) viser Bankkontoens saldo i RV efter gennemførsel af betalinger i kladden for den pågældende bankkonto.

Bemærk

Hvis der ikke ligger nogle linier i en kladde med bankkontoen på, vil der ikke være nogen forskel på før og efter Saldo.