Intern rentesats

Intern rentesats viser den interne rentesats angivet på Bankkontoen.

Feltet bruges i forbindelse med ubetalingsforslaget. Her kan man bede programmet om at finde kontantrabatter. Har man udfyldt feltet Intern rentesats, vil programmet vurdere om det kan betale sig at tage kontantrabatter kontra det man skal give/miste i rente på sin bankkonto ved at betale før tid.