Saldo

Saldo viser Bankkontoens saldo før gennemførsel af betalinger i kladden for den pågældende bankkonto.