Saldo efter bogføring

Saldo efter bogføring viser Bankkontoens saldo efter gennemførsel af betalinger i kladden for den pågældende bankkonto.

Bemærk

Hvis der ikke ligger nogle linier i en kladde med bankkontoen på, vil der ikke være nogen forskel på før og efter Saldo.