Vinduet Vælg betalinger

I vinduet Vælg betalinger kan betalinger ved markering af feltet Betal tilføjes eller ved markering af feltet Undlad betaling fravælges. Samtidig kan der angives hvilke betalinger, handlingen omfatter. Der er mulighed for ved markering at angive den aktuelle linie, samtlige liner, samtlige linier med betalinger til kreditoren på den valgte linie eller samtlige linier med betalinger trukket fra bank på den valgte linie.

 

Related Tasks

More Information