Manuel adviserings def. kode

Koden for den tilhørende manuelle advis definition. Klik på AssisButton til højre i feltet for at se de manuelle adviseringsdef.koder, der er oprettet i tabellen Manuel advis.definition.